Embed Aces Up Solitaire


Ess-spillet som jeg lærte det het. Sitt igjen kun med de fire essene i hver sin rad i bordet. I forhold til standardregler har du her tilgang til en reservecelle.
Highscoreliste: Nei Klokke: Teller oppover

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Sitte igjen kun med fire ess i hver sin spillkolonne på bordet.

Regler

I denne Ess-kabalen er det fire spillkolonner. Du begynner med ett kort i hver kolonne. Så kan du velge å ta bort kort etter følgende regler:
  • Du kan kun ta bort de nederste kortene i hver kolonne
  • Du kan kun ta bort ett kort om et av de nederste kortene i de andre kolonnene er av samme farge (f.eks om begge kortene er spar) og av høyere verdi
  • Du kan flytte ett av de nederste kortene i en rad til en tom kolonne (maks 4 stk)
  • Kort du tar bort, legger du i utslags-bunken til HØYRE
  • 5 ganger kan du ta et hvilket som helst kort og fjerne det uansett om det ikke ligger høyere kort i noen annen rekke. Disse legger du til VENSTRE

Om denne spill-versjonen

  • Den går på tid, oppover
  • Ingen Highscore liste
  • Ingen pauseknapp

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019