Thumb And Pouch


En enkel versjon av 7-kabalen. Bygg med alle andre farger enn den du bygger på!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker opp i verdi fra Ess til Konge i hver sin farge.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, og bygger med alle fargene bortsett fra den du bygger på (eksempel: På spar 8 kan du bygge med, hjerter 7, Kløver 7 og Ruter 7. Ikke spar 7).
Flytt på et enkelt kort, eller på en lovlig sekvens.
En tom kolonne kan fylles med et fritt kort, eller en lovlig sekvens.
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du kan ikke snu bunken og starte på nytt.

Om denne versjonen:

  • HTML5 Spill
  • Din egen spill statistikk
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019