Rainbow


Canfield kabalen, men her bygger du i bordet uavhengig av farge. Kun 1 gang gjennom stokken, riktignok.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp fra det første kortet i utbunken og helt opp til det som da er det høyeste kortet. Du bygger i farge i hver bunke (en i spar, en i hjerter osv).

Slik spiller du:

I bordet bygger du nedover i verdi uavhengig av farge.
En tom kolonne fylles automatisk fra reservebunken, til den er tom. Da kan du velge hvilket som helst fritt kort
Du kan legge det høyeste kortet fra reserve-bunken i sekvenser nederst i en kolonne, eller i en utbunke.
Sekvenser kan flyttes til ny kolonne.
Du snur ett og ett kort fra stokken til utslagsbunken. Du får kun en gjennomgang av stokken.
Husk at du bygger nedover også fra 2-Ess - konge - dame og så videre i bordet, og opp fra Dame-Konge-Ess-2 og så videre i utbunkene.

Om denne spill-versjonen

  • Kan spilles på Nettbrett og Mobil
  • Ingen Klokke
  • Din egen spillstatistikk

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019