Picture Gallery


Hele 24 utbunker, med 4 kort i hver. Første rad med start kort 2, neste med 3, siste med 4. Bygg så med +3

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge den øverste rekken med utbunker med 8 bunker som hver består av 4-7-10-K. Du bygger bunkene etter farge (spar,hjerter,ruter og kløver). Den midterste rekken skal bygges med 3-6-9-Q, og etter farge. Den nederste rekken bygges 2-5-8-J. Etter utdeling, tas Essene i utbunkene og i bordet bort

Regler

En tom bunke i utbunkene kan kun startes med det startkortet som tilhører den rekken (Altså 2,3 eller 4)
Du kan bygge på bunker som er startet riktig, og da kun med kortet +3 høyere
Du må følge farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.
Du kan flytte på hvilket som helst ledig kort og bygge med i utbunkene, så lenge du bygger etter reglene
det er ingen bygging i bord-bunkene, kort kan kun flyttes til en utbunke.
Når du ikke kan flytte på flere kort, tar du kort fra stokken, og legger ett kort nederst i hver bord-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Kan spilles på PC, nettbrett og mobil
  • Highscoreliste
  • ikke tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019