Shadow Solitaire


Fyll opp alle feltene i hvert bilde med ett kort. Kortet må være en over eller under i verdi ett av kortene det ligger ved siden av.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Fyll opp de forskjellige bildene i bordet med ett kort i hvert felt.

Regler

Du trekker fire kort fra stokken hver gang du trenger nye kort. De som allerede var i utslagsbunken vil da forsvinne.
Du kan legge ett kort ut i bordet så lenge kortet er ett høyere eller lavere i verdi til ett av kortene som du legger kortet ved siden av (over,under,høyre eller venstre)
I alt har du tilgjengelige kortene fra 2 kortstokker. Jo færre kort du bruker, jo mer poeng scorer du.

Om denne versjonen:

  • Highscoreliste
  • 60 brett

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019