Calculation Suit


Calculation kabalen, hvor du bygger utbunkene i farger. En stor utfordring å få denne til å gå opp!
Find more free online flash games at Fupa.com

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er å få flyttet alle kortene til ut-bunkene, så du har 13 kort i hver.

Regler

Utbunkene:
Den første bygges opp i Spar, med startkort Spar Ess, og så opp + 1 i verdi.
Den andre bygges opp i Hjerter, med startkort Hjerter 2, og så opp +2 i verdi.
Tredje bunke bygges i Ruter, fra Ruter 3 og opp +3 i verdi.
Den siste bunken bygges i Kløver, fra Kløver 4 og opp +4 i verdi.
Det skulle da bli Kløver 4, 8 , D, 3, 7, J, 2, 6, 10, E, 5, 9 og til slutt Kløver Konge
Rett under utbunkene ser du rekkefølgen på kortene du skal legge i hver utbunke. Når et kort er lagt i utbunken, forsvinner det blandt hjelpetallene.

Bordet:
I bordet legger du kort fra Stokken. Du kan legge de akkurat hvor du vil.
Når ett kort er lagt i bordet, kan det kun flyttes til en ut-bunke. Altså ingen bygging i bordet.
Her må du tenke strategisk og ikke låse kort under hverandre.

Den originale Calculation Kabalen er vanskelig nok, denne enda værre. Ikke regn med å klare den så ofte. Kabalen er allikevel flott å spille om du liker strategisk tenking.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019