Monte Carlo


Addisjonskabal, ta vekk to og to kort med samme verdi, ved siden av hverandre, over, eller på skrå. I denne versjonen er kort utdelt i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Ta vekk to og to kort like kort (i verdi), dersom de ligger ved siden av hverandre eller under hverandre, eller på skrått ved siden av hverandre.

Regler

Her må du tenke taktikk fra start av. Regelen er slik at du kan velge når du skal fylle på med kort på stokken, og det du gjør da er å flytte kortene
fra høyre mot venstre for å fylle tomme plasser.
Er det plassen oppe til høgre i en kolonne som er tom, flyttes kortet helt til venstre i kolonnen under opp osv.
Så fyller du på fra stokken helt nederst i den siste kolonnenn, når alle kortene er flyttet opp slik at det kun er tomme plasser igjen bakerst.
Dermed - se til at du fyller på med kort når det hjelper deg.

Om denne versjonen

  • Highscoreliste
  • Ikke noe tidspress
  • HTML5 spill

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019