Acme


En av de gamle kabalene. Navnet var populært blandt bedrifter for å komme først alfabetisk, helt til Bippe og Prærieulv overtok navnet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg opp i verdi fra Ess til Konge i hver bunke. Du bygger en bunke i spar, en i hjerter osv.

Regler

Bygg nedover i verdi i bordet, med spar på spar - hjerter på hjerter osv.
Du kan kun flytte på ett kort om gangen.
En tom kolonne fylles først fra reserven. Når den er tom, hvilket som helst ledig kort
Ta ett og ett kort fra stokken og legg i utslagsbunken. Du kan snu utslagsbunken en gang.

Om denne versjonen

  • Din egen spill statistikk
  • HTML5 spill
  • Ikke noe tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019