Maria


Kabalen har også navnet Maria Lusia. En Fourty thieves kabal, men med bare 36 røvere i bordet

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Regler

Bygg opp fra Ess til Konge i hver farge i 8 utbunker.

Regler

Bygg nedover i verdi i bordet, sort kort på rødt, rødt på sort
Du kan kun flytte på ett og ett kort
En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort.
Ta ett og ett kort fra stokken og legg i utslagsbunken. Du kan ikke snu utslagsbunken, men du får se og bruke 2 kort i utslagsbunken

Om denne versjonen

  • Du scorer poeng
  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019