Storehouse


En Canfield kabal fra 1939. Middels vanskelig, hvor det å få bort kortene i reservebunken er viktigt.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp fra 2 til Konge til Ess i hver farge, en i spar, en i hjerter osv.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi i farger (spar på spar, hjerter på hjerter osv).
Du kan legge det kortet som vises fra reserve-bunken til ett av kortene i bordet, så lenge det er en under i verdi og i samme farge (spar på spar osv)
Sekvenser kan flyttes til ny kolonne. Blir det en kolonne ledig skal du ta det neste kortet fra reservebunken, og legge det der. Når reservebunken er tom, kan du flytte hvilket som helst ledig kort dit.
Fra stokken snur du ett og ett kort. Du kan snu utslagsbunken to ganger.
Husk at du bygger nedover også fra 2 -1 - konge - dame og så videre.

Om denne spill-versjonen

  • Kan spilles på PC, Nettbrett og Mobil

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019