Crecent II


Crecent kabalen, men her får du fylle på igjen en vifte som er tom.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg de fire ut-bunkene som starter med Ess opp til Konge i hver farge (en med spar, en med hjerter osv). De fire ut-bunkene som starter med Konge bygges ned til Ess, også det i hver farge.

Regler

Du kan bygge enten opp eller ned på det øverste kortet i en vifte. Du må følge farge, spar på spar - hjerter på hjerter osv. Du kan bygge rundt fra Ess til Konge, eller fra Konge til Ess. Kun ett og ett kort kan flyttes om gangen. Du kan flytte kort fra en ut-bunke til en annen om det vil hjelpe deg. Når du står fast kan du tre ganger i løpet av kabalen flytte det nederste kortet i alle viftene og legge det som det øverste kortet i viften.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019