Cheops


I denne pyramiden bygger du ikke til 13, men kan ta vekk like kort, eller kort ved siden av hverandre i verdi. Egen spillstatistikk.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å ta bort alle kortene fra pyramiden, utslagsbunken og stokken.

Regler

Du kan ta bort to kort om gangen etter følgende regler:
  • To kort med samme verdi kan tas bort (eksempel: 3-3)
  • To kort som er etter hverandre i verdi. (eksempel: 3-4 or 3-2)
  • Ess og Konger er i hver sin ende, og kan ikke tas bort med hverandre.
Du kan kun ta bort kort som ikke er dekket av andre, og det kan være to fra pyramiden, eller ett fra pyramiden og ett fra utslagsbunken/stokken. Du kan også ta bort ett fra utslagsbunken og fra stokken.
Utslagsbunken kan ikke bli snudd på nytt
For å klare kabalen, må du klare å pare sammen alle 52 kortene.

Om denne versjonen:

  • Kan spilles på PC, Nettbrett og Mobil
  • Egen spillstatistikk
  • Ingen tidspress

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019