Acquaintance 2


Acquaintance er en versjon av kabalen Auld Laung Syne, men med 2 redeals. VÅR versjon har 3!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fire utbunker opp fra Ess til Konge, uavhengig av farge. Du kan f.eks legge spar to på hjerter ess.

Regler

Du kan flytte på det ledige kortet i hver kolonne, og da kun til en av ut-bunkene.
Det er ingen bygging i bordet. Når du tar kort fra stokken legger du ett nytt kort nederst i hver kolonne.
I denne versjonen har du 3 redeals, i forhold til originalen som kun har 2

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Spillet består av 5 omganger
  • Den går ikke på tid

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019