Alaska


(PC og Tablet) En utfordrende kabal, selv om du kan bygge både opp og ned i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du skal bygge etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv) i bordet.
Du kan selv bestemme om du vil bygge oppover ett sted og nedover ett sted i verdi.
Du kan flytte kort selv om de ikke ligger i en sekvens, så lenge det øverste kortet du flytter kan bygges på kortet du bygger til, trenger ikke kortene under være i sekvens.
Tomme kolonner fylles opp med en Kong, eller en gruppe kort som starter med en Konge.

Om denne spill-versjonen

  • Egen statistikk for dine spill
  • Ingen klokke-stress
  • Kan også spilles på Nettbrett og Mobil

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019