Double Freecell


Freecell med 2 kortstokker og 6 friceller. Du har også fått lagt ut de fire første Essene.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Få ut alle kortene i fire ut-bunker, bygd fra Ess til Kong i farger, to ganger (Eksempel: Hjerter Ess opp til Hjerter Konge, så Hjerter Ess til Hjerter konge en gang til).

Regler

I den doble utgaven av Frecell har du 6 friceller. Du har i utgangspunktet kun lov til å flytte på ett og ett kort. Men, med hjelp av seks friceller, og eventuelle tomme kolonner kan du flytte på lengre sekvenser av gangen.
Du bygger nedover i bordet, etter omvendt farge prinsippet (sort på rød, rød på sort). Tomme kolonner kan du fylle med en konge, eller en sekvens som starter med en konge (om du har nok friceller til det). I fricellene kan du kun legge ett kort i hver celle.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Highscore-liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019