Golf


Orginalversjonen av Golf-kabalen. Vanskeligere enn nyere versjoner, da du ikke kan bygge mellom Konge og Ess

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å flytte alle kortene i bordet til utslagsbunken.

Regler

Poenget her er å bygge i en rekke i utslagsbunken. Du bygger videre på det første kortet du snudde fra stokken, og når du ønsker (eller når du må) snur du til ett nytt kort.

En av grunnene til at denne orginalversjonen er såpass vanskelig er at du ikke kan bygge rundt. Så på en Konge kan du ikke legge noen kort, og på en Ess kan du kun legge en toer.

Ellers bygger du i den retningen du vil på hvert eneste topp kort i utslagsbunken (altså oppover eller nedover). Farge har ingen betydning.

Om denne spill-versjonen

  • Egen statistikk for dine spill
  • Ingen klokke-stress
  • Kan også spilles på Nettbrett og Mobil

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019