Simple Simon


En av versjonene du finner av Edderkopp-kabalen. Ingen utbunker, alt foregår i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire sekvenser i bordet fra Konge ned til Ess i farger (f.eks en sekvens som kun består av spar).

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi uavhengig av farge. Skal du derimot flytte på en sekvens, må den være av samme farge også (f.eks kun bestå av spar). En tom kolonne kan fylles med et hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Highscore-liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019