Florentine


Bygg utbunkene opp, og bunkene i bordet ned. Kortet i midten kan ikke bygges på.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge ut-bunkene opp fra startkortet, rundt og til kortet rett under startkortet (f.eks opp fra 9 til Konge, videre fra Ess til 8 i hjerter).

Regler

I bordet ligger det 5 kort som en + . Kortet i midten kan du ikke bygge på. De andre fire kortene kan du bygge nedover i verdi, spar på spar, hjerter på hjerter.
Du kan bygge videre fra Ess over til Konge, dame osv. Kortet i midten kan du flytte over på en annen bunke, eller til en ut-bunke, og legge ett nytt kort der. Stokken kan du snu en gang.
Kabalen er en versjon av Czarina og Four Seasons.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Highscore-liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019