Easy Go Solitaire


Som navnet tilsier, en enkel kabal. Men underholdene er den !

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg fire ut-bunker opp fra Ess til Konge i hver sin farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv)

Regler

på hver av de 12 bunkene kan du flytte kort fra utslagsbunken, eller fra en av de andre bunkene. Du bygger nedover i verdi, med farge på farge. En enkel men allikevel underholdende kabal :)

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Highscoreliste
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019