Fortune


Dette skal være en meget enkel kabal å vinne, opp mot 100% vinnersjanser. I denne versjonen kan du velge mellom en lett eller en vanskelig utgave.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Slik spiller du:

Du bygger nedover i verdi, etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ett og ett kort, og bygge på nederste kort i en annen kolonne. En tom kolonne fylles av hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu denne og dele ut på nytt.Velg mellom "Lett": 12 bunker i bordet. "Vanskelig": kun 8 bunker i bordet.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019