Big Bertha


Som navnet tilsier, en stor kabal - trenger en del plass på bordet for å legge ut kortene. Hele 15 kolonner med 6 kort i hver kolonne er utgangspunktet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge 8 ut-bunker fra Ess til Dame. Bunkene bygges i farger, spart,hjerter,ruter og kløver i hver sin bunke.

Slik spiller du:

I tillegg til de 15 kolonnene har du også en bunke til som for øyeblikket er tom. Der skal du flytte alle Kongene etter hvert som de blir ledige (nederst i en kolonne). Er det en konge som et reservekort, flytter du den med en gang. I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på det nederst kortet i en kolonne, eller på en korrekt sekvens. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller korrekt sekvens. Du kan ikke bygge på reservebunkene, men bruke hvilket som helst av kortene til å bygge med i bordet, eller legge i en UT-bunke.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019