Agnes Bernauer


Dette er en versjon av den vanlige Kabalen, eller Klondike på engelsk. Begge spillene ble i sin tid kalt for Agnes, så et nytt navn ble gitt dem begge. Dette er en 7-kabal med reservekort tilgjengelig.
Find more free online flash games at Fupa.com

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å få ut alle kortene i de fire bunkene bygd oppover en i verdi - fra Ess til Konge. Du legger spar på spar, hjerter på hjerter osv.

Slik spiller du:

I bordet bygger du nedover, med annenhver farge. Du kan flytte enten det nederste kortet i en kolonne, eller en korrekt sekvens. Fra hjelpekolonnen øverst kan du bruke det øverste kortet til å enten bygge i bordet eller til å legge ut. Blir en kolonne tom er det kun lov å flytte det høyeste kortet dit, enten en hel sekvens, eller om det kortet ligger nederst i en kolonne eller som et hjelpekort. Når du ikke kan gjøre noen flere trekk, må du legge ett nytt kort på toppen av de andre kortene i hjelpe-kolonnen. Du kan også bygge "rundt" i bordet, dvs at du kan velge å la Essen ligge i bordet, og bygge videre "nedover" med Konge, dame osv.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress
  • Du scorer poeng
  • Highscore liste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019