Triple Klondike


7-kabalen med hele 3 kortstokker ! Denne kan du kose deg med hele dagen lang.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i tolv ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Slik spiller du:

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi.

Du kan flytte på ordnede sekvenser (sekvenser som ikke har kort under seg som ikke er i sekvensen) - videre til en annen kolonne, så lenge det øverste kortet i sekvensen er en i verdi lavere og i motsatt farge enn det nederste kortet i kolonnen som du flytter til.

Tomme kolonne fyller du med en Kong, eller en sekvens som starter med en Konge. Fra stokken snur du tre og tre kort om gangen til utslagsbunken. Du kan snu utslagsbunken og starte på igjen så mange ganger du vil.

Om denne spill-versjonen

  • Klokken teller oppover
  • highscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019