Fortress


Fortress kabalen med litt andre regler enn reglene vi beskriver i regel-seksjonen. Men kabalen er allikevel meget bra ! Se regler på selve spillsiden.

Embed Game

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Slik spiller du:

Det ledige kortet i hver vifte kan du bruke, enten til å bygge oppover i ut-bunkene, eller du kan bygge OPP eller NED på et av de andre kortene som er ledig i en av de andre viftene.

Om denne spill-versjonen

  • Ingen tidspress, klokken teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019