Bell


En unik kabal, som kan se vanskelig ut, men som har en god dose strategi uten å faktisk være vanskelig. Les godt reglene - så er du i gang.

Embed Game

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker opp fra Ess til Konge i hver sin farge (en i spar, en i hjerter osv)

Utdeling

Først: Bordet er delt i 2 deler, en venstre del og en høyre del.
Finn først Essene, og legg de i hver sin utbunke, slik at 2 tilhører venstre del, og 2 høyre del.
Lag så 8 kolonner fra venstre mot høyre, ett kort i hver kolonne. Lag 6 slike rader nedover bordet, men slik at alle kortene ligger hver for seg. de fire første kolonnene tilhører venstre del, de siste fire høyre del.

Regler

Du kan kun flytte på det kortet som til enhver tid er nederst i en kolonne. Kabalen heter Klokken (Bell), og pender fra venstre mot høyre som en klokke-pendel.
Så først fra venstre del, så kan du flytte på de fire nederste kortene i de fire først kolonnene. Ett av kortene kan du da enten bygge på et annet kort, nedover i samme farge (Spar på spar, hjerter på hjerter osv), eller bygge oppover en av ut-bunkene på samme side (også det i farge).
Når du har flyttet på ett av de kortene, svinger pendelen til høyre, og samme regler gjelder der. Det har ikke noe å si hvor mange kort som er fjernet i en kolonne, det er alltid det nederste kortet i hver av kolonnene som gjelder. Har du flere kort på samme sted, kan du flytte alle som en sekvens. Blir det tomt for kort i en kolonne, kan du flytte en Kong øverst, eller en sekvens som starter med en Konge.

Det vanskelige her ligger nok i det at du kun kan flytte til en utbunke på samme side som du flytter fra, og om du får mange Konger nederst, som begrenser valgene dine.

Om denne spill-versjonen

  • Tiden teller oppover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019