Ace-Race


Aces Up, eller Ess-kabalen hvor du kan ta bort 4 kort. Gjør det enklere og legger til litt Strategi til kabalen!

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Ha kun igjen fire Ess i bordet.

Regler

Ess-kabalen (Aces up) med fire "friceller". Kabalen er bygd opp som et racerløp, og spilles ganske enkelt. Du legger ett kort i hver kolonne i bordet, fire kolonner i alt. Det er alltid de nederste kortene i en kolonne du spiller med (de som ikke er dekket av andre kort), og regelen er at lavere kort i en farge kan tas bort - så lenge to eller flere kort i samme farge ligger slik at de ikke er dekket. Blir en kolonne tom, kan du flytte ett av de ledige kortene dit. Når du føler det er behov for det, kan du flytte ett av de ledige kortene ut av spillet, og legge de i "Pit-Lane". Kortene kommer ikke inn i spillet igjen.

Denne versjonen spilles slik at når du har fått de fire Essene alene i bordet, går du videre til neste level/løp. Du scorer poeng etter hvor raskt du klarer det, og hvor få ganger du er i pit-lane.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019