Whitehead


Klondike versjon med alle kortene i bordet synlige.
Find more free online flash games at Fupa.com

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge fire ut-bunker fra Ess til Konge i hver sin farge: Spar, hjerter, ruter og kløver.

Regler

Bygg nedover i verdi i bordet, og med røde kort på røde, sorte på sorte.

Du kan flytte og bygge med ett og ett kort, eller med en korrekt ordnet sekvens - det vil si sekvens i spar, sekvens i hjerter osv.

En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort/sekvens.

Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du ikke snu bunken og dele ut på nytt.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019