Switchback


Ser ut som en klokkekabal, men er det ikke. Få ut alle kortene i en spesiell rekkefølge oppå Essene.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er å få lagt alle kortene ut i de fire bunkene i midten.

Regler

Du spiller med 2 kortstokker, hvor alle kongene er tatt bort. Selv om dette ser ut som en klokkekabal, så er det ikke det, men du deler i alle fall ut 12 kort i en sirkel, rundt en Ess fra hver av fargene. Så har du fire utslagsbunker, som du kan legge så mange kort i som du ønsker. i sirkelen kan det kun ligge ett kort på hver plass. Utbunkene (de i midten) skal bygges i hver sin farge, i denne rekkefølgen: E-2-3-4-5-6-Q-J-10-9-8-7-7-8-9-10-J-D-6-5-4-3-2-E.

Når du står fast, kan du trykke "Shuffle" knappen for å endre på rekkefølgen av kortene i utslagsbunkene.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019