Klondike Solitaire Tablet


En versjon av den klassiske 7-kabalen som kan spillet på et nettbrett eller mobil. Velg å snu ett eller tre kort.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).

Regler

Du bygger i bordet - motsatte farger, sort på rød, rød på sort - nedover i verdi.
Du kan flytte på ordnede sekvenser (sekvenser som ikke har kort under seg som ikke er i sekvensen)
Tomme kolonne fyller du med en Kong, eller en sekvens som starter med en Konge.
Du kan snu utslagsbunken og starte på igjen så mange ganger du vil.

Om denne spill-versjonen

  • Den går på tid, oppover
  • Ingen higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019