Czarina


En vanskelig, men rask kabal å starte. Bygg utbunkene opp med samme startkort i hver bunke, og bygg nedover uavhengig av farge i bordet.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er å bygge alle utbunkene fra startkortet, rundt til kortet en under i verdi - og i den fargen som startkortet har (spar,hjerter,ruter og kløver).

Regler

På bunkene i bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan bygge rundt fra Ess til Konge. En tom bunke fylles med et kort fra stokken. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Det øverste kortet her er tilgjengelig for å spille til en ut-bunke. Når stokken er tom, kan du ikke snu utslagsbunken.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019