Alhambra


Her kan du kun bygge på utslagsbunken, opp eller ned i verdi i samme farge. Highscoreliste: Ja Klokke: Nei

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du skal bygge fra Ess til konge i de fire ut-bunkene som starter med Ess, og fra Konge ned til Ess i Konge-bunkene. Du følger farge, spar på spar, hjerter på hjerter osv.

Regler

I denne kabalen er eneste plassen du kan bygge i utslagsbunken. Fra reserve-kolonnene i bordet kan du kun flytte til ut-bunkene, eller til utslagsbunken. Utslagsbunken kan du bygge opp eller ned i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan også bygge videre fra Kong - Ess - To, eller To - Ess - Konge osv. Du kan om du velger (eller må) snu ett og ett kort fra stokken og legge øverst i utslagsbunken. Du kan snu bunken to ganger. Her er det viktig å følge med i utslagsbunken, hvilken rekkefølge kortene kommer i. Du kan og flytte kort frem og tilbake i utslagsbunkene om det trengst (det gjør det).

Om denne spill-versjonen

  • Du Scorer poeng
  • Ingen klokke

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019