Grounds for Divorce


Dramatisk tittel på kabalen, men greie regler for å spille. bygg i bordet uavhengig av farge, men til slutt må du få bygd ferdig etter farger.

Highscoreliste: Ja Klokke: teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge sekvenser i bordet som går ned fra Konge til Ess i hver sin farge, spar,hjerter, ruter eller kløver.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en sekvens bygd i en farge (spar,hjerter,ruter eller kløver). Tomme kolonner kan fylles med hvilket som helst kort, eller en sekvens . Fra stokken deler du ut ett kort nederst i hver kolonne, med unntak av tomme kolonner. Når du har bygd en full sekvens fra Konge ned til Ess i en farge, kan du ta den bort fra bordet.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019