Sir Tommy


Rask kabal å starte, ca 30% sjanse for å gå opp. Velg hvilke kolonne du legger kort fra stokken, og bygg opp i utbunkene uavhengig av farge.

Highscoreliste: Ja Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg oppover i fire ut bunker, fra ess til konge uavhengig av farge.

Regler

I bordet skal du ha fire kolonner. Trekk ett og ett kort fra stokken, og velg hvilken kolonne du skal legge kortet i. Trenger ikke være like mange i hver kolonne. Siden du ikke skal bygge i bordet, men kun flytte til ut-bunkene er strategien her å velge godt hvilken kolonne du legger kortene i - unngå å blokkere lavere kort med høyere kort om du kan unngå det. Du kan også flytte rett fra stokken til en ut-bunke.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019