Miss Milligan


Dette er en klassiker av en kabal, og er veldig populær bl.a i England. Edderkopp kabal med en fricelle tilgjengelig for ett kort når stokken er tom

Highscoreliste: Nei Klokke: teller oppover

Find more free online flash games at Fupa.com
Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygg åtte ut-bunker fra Ess til Konge etter farger, spar,hjerter, ruter og kløver.

Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, og legger sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en korrekt sekvens. Tomme kolonner kan fylles med en Konge, eller en sekvens som starter med en Konge . Fra stokken deler du ut ett kort nederst i hver kolonne. Når stokken er tom, har du en reservecelle som du kan bruke til enten et enkelt kort, eller til en sekvens. Du kan ikke bygge på kortene som er i reserven.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019