Black Widow


Train Voyage er tittelen på spillet, men er en Black Widow kabal. Fabelaktig grafikk, absolutt verdt å spille !

Highscoreliste: Ja Klokke: Nei


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Målet er her å bygge fra Kong til Ess i sekvens nedover i en kolonne i bordet. Sekvensen skal være i samme farge (f.eks en sekvens kun av spar). Dette skal du gjøre med alle kortene, så i alt blir det 8 slike sekvenser.

Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, uavhengig av farge. Du kan flytte på kort som er ordnet i en sekvens, både en ekte sekvens (nedover i verdi i samme farge, f.eks kun ruter) og en som ikke er i samme farge. Ellers kan du kun flytte ett kort, det nederste i kolonnen. En tom kolonne kan fylles med hvilket som helst ledig kort, eller en sekvens. Når du ikke har flere trekk igjen, og det ligger kort i hver kolonne, kan du ta kort fra stokken. MEN, når du gjør det, må du legge ett kort nederst i hver kolonne. Dette er ingen fordel, så ordne gode sekvenser så godt du kan før du snur kort fra stokken. Det beste er å få bygd ekte sekvenser så fort du kan, og få tomme kolonner så raskt du kan, så du får plassert ekte sekvenser der. Når du har en ekte sekvens, fra Kong og ned til Ess, kan du ta vekk hele sekvensen.

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019