Eagle Wings


En noe vanskelig versjon av Eagle Wing, men artig med oppsettet av en -Ørn- i bordet. Se min artikkel om reglene til Eagle Wing for bedre oppsett av regler om du vil prøve den på stuebordet. Highscoreliste: Ja Klokke: Nei

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Bygge opp i verdi fra startkortet, rundt til kortet som er en lavere i verdi enn startkortet. Du bygger bunkene etter farge (spar,hjerter,ruter og kløver).

Regler

Du kan ikke bygge i bordet, kun flytte til ut-bunkene. Kort fra reserven flyttes til en ledig bunke i bordet. Kun øverste kortet kan brukes. Når reserven er tom med kort fra utslagsbunken/stokken. Du snur ett og ett kort til utslagsbunken, som du kan snu 3 ganger.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019