Windmill


Et kult oppsett i bordet, og en morsom kabal. Bygg en stor bunke i midten, og fire rundt. Strategi er å bestemme hvor det er best å bygge.

Highscoreliste: Nei Klokke: teller oppover


Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Du har 5 utbunker. I center-bunken skal du bygge 52 kort oppover fra Ess til Konge (etter konge starter du på Ess igjen). Du trenger ikke å følge farge. Det samme gjelder i de fire andre ut-bunkene (som ligger på skrått for senter-kortet), som du skal bygge ned fra Konge til Ess i hver.

Regler

Fra bunkene i bordet kan du kun flytte til en av ut-bunkene. Når du flytter ett kort, erstatter du det med ett kort fra stokken eller utslagsbunken. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu bunken og dele den ut igjen. Et godt tips her er å bygge Center-bunken så ofte du kan.

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller oppover

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019