Only Fifteen


Lag sett av kort som tilsammens blir 15. 10,Knekt, Dame og Kong må samles som fire like. Går på tid, så vær rask! Flere levels.

Highscoreliste: Nei Klokke: teller nedover


Play Free Flash Games at WillingGames
Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Mål er å få bort alle kortene, ved å ta vekk bygg som tilsammens blir femten, eller sett bestående av fire like av 10,J,D eller K

Regler

Kortene fra Ess til Ni brukes til å bygge sett som til sammen blir 15. Det kan være 2,3,4 eller flere kort i hvert sett. Kortene 10, Knekt, Dame og Konge kan ikke bygges med på denne måten. De tar du bort som et sett bestående av fire like, f.eks D-D-D-D. Når du har bygd ett sett, tas de kortene bort, og erstattes med nye kort fra stokken. Dette er et level-spill som går på tid, så vær rask !

Om denne spill-versjonen

  • Klokke teller nedover
  • Du scorer poeng

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019