Secret Double Klondike


Litt annerledes 7-er kabal, spilles med 2 stokker og med 8 rekker i bordet. Et spill med highscoreliste og med fin musikk i bakgrunnen.

Når du er ferdig å spille, er det fint om du gir din stemme på kabalen. 10 er best score.

Share with your friends!

Mål

Å få ut alle kortene i bordet i bunker fra ess opp til konge i hver farge, totalt 8 bunker

Utgangspunkt

Det brukes 2 kortstokker. Det er 8 rekker med kort, hvor første rekken er skjult, neste er open osv til totalt 8 rekker. I stokken ligger de 48 resterende kortene skjult. Du kan snu ett og ett kort fra stokken og legge de oppå hverandre på bordet så det øverste kortet vises. Når du har snudd alle i bunken, kan du begynne på igjen.

Bygge på bordet

Du bygger NEDOVER i verdi i bordet, og sort på rødt, rødt på sort. F.eks på Spa konge kan du legge Hjerter eller ruter Dame. Du kan flytte kort som ligger i rekker sammen, f.eks på Hjerter knekt kan du flytte rekken av Spa 10, ruter 9, kløver 8 - Dersom de er nederst i kolonnen.

Om denne spill-versjonen

  • Du scorer poeng
  • Den går på tid, nedover
  • Musikk i bakgrunnen som kan slås av
  • Klikkelyder i spillet som kan slås av
  • Spillet har pauseknapp, og går automatisk i pause om du skifter fokus til annet vindu
  • Fullscreen-modus
  • Higscoreliste

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019