Diverse Kabaler

Sorter denne kategorien:

(Er nå sortert etter: Nyeste Kabaler)

Display Solitaire


9.86 4591

En utfordrende, morsom og strategisk kabal! Få alle kort ut i bordet i sekvenser. Du kan legge ut ett kort til høyre for eller under ett kort som allerede er plassert i bordet etter visse regler. I første omgang har du 3 utslagsbunker, i siste kun en. Bør prøves!

Flow Solitaire


8.00 2507

En enklere versjon av Wave motion, her kan du også bygge i reserve kolonnene. Oppgaven er å flytte alle alle kort fra reserven og lage fulle sekvenser i bordet

Kings End


9.67 3711

I denne versjonen av Gaps Solitaire starter du med Toerene og Kongene på sine rette plasser. Du kan også flytte kort til hullene om det enten er ett høyere i verdi for kortet til venstre, eller ett mindre i verdi for kortet til høyre.

Wave Motion


8.00 2214

En virkelig bygge-kabal! Alle kortene begynner i reserven, og skal flyttes over til bordet. Der bygger du videre etter reglene nedover i verdi og etter farge. Samle 4 sekvenser fra Konge ned til Ess.

Desire


8.00 2690

Enkle regler, men du må allikevel følge med hvilken bunke i bordet som har hvilke kort. Bygg 8 utbunker opp i verdi uavhengig av farge, og det trenger ikke være like mange kort i hver bunke.

Gaps Solitaire II


9.00 2634

Flytt kort til de ledige hullene, og samle kortene fra venstre til høyre, fra 2 til konge. Denne versjonen gir deg kun 3 Shuffles.

Double Signora


8.00 2026

Kabal med 4 kortstokker. Velg med omhu det første kortet til utbunkene.

Colonel


8.00 2011

En versjon av Signora-kabalen, her bygger du etter farge i bordet. En Terrace-type kabal hvor du skal velge hvilket startkort som gjelder i ut-bunkene. Velg nøye.

Blondes and Brunettes


8.00 2262

Både i ut-bunkene og i bordet bygger du med omvendte farger. En Terrace-kabal


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019