Diverse Kabaler

Sorter denne kategorien:

(Er nå sortert etter: Nyeste Kabaler)

Wave Motion


8.00 28

En virkelig bygge-kabal! Alle kortene begynner i reserven, og skal flyttes over til bordet. Der bygger du videre etter reglene nedover i verdi og etter farge. Samle 4 sekvenser fra Konge ned til Ess.

Desire


8.00 200

Enkle regler, men du må allikevel følge med hvilken bunke i bordet som har hvilke kort. Bygg 8 utbunker opp i verdi uavhengig av farge, og det trenger ikke være like mange kort i hver bunke.

Gaps Solitaire II


9.00 358

Flytt kort til de ledige hullene, og samle kortene fra venstre til høyre, fra 2 til konge. Denne versjonen gir deg kun 3 Shuffles.

Double Signora


8.00 304

Kabal med 4 kortstokker. Velg med omhu det første kortet til utbunkene.

Colonel


8.00 393

En versjon av Signora-kabalen, her bygger du etter farge i bordet. En Terrace-type kabal hvor du skal velge hvilket startkort som gjelder i ut-bunkene. Velg nøye.

Blondes and Brunettes


8.00 483

Både i ut-bunkene og i bordet bygger du med omvendte farger. En Terrace-kabal

Signora


8.00 424

Bygg utbunkene opp med rødt kort på sort osv, og forsøk å få frem alle kortene i reserven.

Labyrinth Solitaire


9.00 586

Kun det øverste og nederste kort i hver kolonne kan flyttes til en utbunke. Men: du får en siste sjanse når du står fast.

Balcony


8.00 1163

En versjon av kabalen Terrace. Utbunkene er bygd med sort kort på rødt, rødt på sort osv.


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019