Definisjoner

Med mer enn 200 kabaler å velge mellom, kan det være greit å vite hvor du skal lete for å finne din type favoritt-kabal. Kabal24 deler kabalene inn i hovedgrupper, og i de gruppene finner du kabaler som ligner hverandre. Er du på jakt etter de klassiske kabalene, finner du en av hver i topp-navigasjonen.

Det er ikke sikkert at du er enig i definisjonen jeg legger til grunn på denne siden, men her er i alle fall slik kabal24 har tolket de ulike kabal-kategoriene:

7-er kabal

Den klassiske 7-er kabalen er med 7 rader i bordet, 1 kort i første rad, 2 i neste (ett skjult9, 3 i neste (2 skjult) osv. Du bygger med svart på rød, nedover i verdi. Når du skal trekke fra bunken, snur du som oftest ett og ett kort, og har du ikke flere å trekke, snur du "utslagsbunken" og begynner på igjen. Kabalen går opp ved at du får bygget og lagt ut ess til konge i hver verdi.

Variasjoner er andre oppsett i bordet og at du snur 3 og 3 kort, men det som kjennetegner 7-er kabaler (eller Klondike som de heter på engelsk) er at du kun kan flytte det nederste kortet i en rad, eller kort som ligger i korrekt rekke, og nederst i raden.

Edderkopp - kabaler

Her skal du bygge i samme farge, nedover i verdi. altså Ruter kong - Ruter dame - ruter knekt osv. Når du har fått bygd fra Kong til Ess, er den fargen ferdig, og flyttes bort. Som i 7-er kabal kan det varieres mellom å snu 1 eller 3 kort fra bunken, og hvor mange kort som er skjulte.

Freecell

Her bygger du med annenhver farge, sort på rød, rød på sort nedover i verdi, og etterhver skal du ha ut kortene i utbunker som du bygger opp fra Ess til Konge. Men i Freecell kan du kun flytte ett kort av gangen, altså det nederste i hver rad.

Det gjør det ekstra vanskelig, så til hjelp har du (som oftest) 4 "free-celler" hvor du kan plassere kort midlertidig. Med hjelp av desse blir det langt enklere, men allikevel utfordrende ! På kabal24.no finner du varianter av Freecell, med 3 eller 8 friceller, eller celler som allerede inneholder hvert sitt kort.

Forty thieves

Her er det litt vanskelig å lage en klar definisjon på denne type kabal. Kategorien kommer utifra kabalen "Forty thieves", og det navnet gjenspeiler på at du har 40 kort i bordet. Men det finnes versjoner både med færre og flere kort. Utifra de versjonene jeg har sett, har de fleste (men ikke alle) følgende felles trekk:
Har du en bedre forklaring på hva en Forty thieves-kabal er, må du GJERNE sende meg en melding :)

Golf-Kabal

I denne kategorien kan det være mange layouts. men felles er at du skal plukke vekk kortene i bordet ved å flytte de fra bordet til utslags-bunken. Det gjør du ved å legge ett kort høyere eller ett kort lavere enn det som ligger der fra før.

I noen utgaver kan du ikke bygge "rundt" fra kong til ess til to eller motsatt, i noen utgaver kan du det. Enkel kabal å spille, men ikke alltid like enkel å få til å gå opp. Jeg kaller disse kabalene for Golf-kabal, fordi mange versjoner opererer med "par" hull, altså at du ikke taper om du ikke får vekk alle kortene, men får pluss eller minus poeng alt etter hvordan du har spilt i forhold til par.

Poker-kabal

Felles her er at du ikke nødvendigvis skal få kabalen til å "gå opp", men du skal bygge verdier på bordet. Typisk er poker hender på et bord med 5*5 kort. Det er mange varianter av denne typen.

Følg oss på Facebook

Playasolitaire.com er den Engelske siden av Kabal24, som blir oppdatert samtidig.

Pyramide

Her er oftest layouten som en pyramide, ett kort øverst, så to kort som delvis dekker det øverste, så tre osv osv. Du skal få vekk kortene ved å legge sammen to kort (enten to i bordet, eller ett fra bunken og ett fra bordet) som til sammens blir 13.

Scorpion-kabal

Disse spilles som 7-er kabal og Edderkopp kabal i den form av at du skal bygge nedver i bordet, enten med sort-rød, f.eks spar konge, hjerter dame. Forskjellen her er at du kan flytte hele rader videre til en annen rad, så lenge det øverste kortet i den raden du flytter passer med det nederste kortet du flytter til.

SAMLE-KATEGORIER

2 Kortstokker

Kabalene du finner i denne kategorien bruker..... jepp 2 kortstokker. Du finner mange kabaler med 2 kortstokker i de andre kategoriene også, så de du finner her passer ikke under noen av de andre kategoriene. Som med alle andre kabaler, vil du finne gjeldende regler for kabalen du ønsker å spille - rett under selve kabal-spillet.

Mini-Kabaler

Dette er kabaler med mange forskjellige oppsett, og som oftest få kort å legge ut til å begynne med. Dette er på en måte samme type kabaler som du finner i kategorien "2 kortstokker", bare at her er det kun med en.


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019