Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Gypsy SolitaireDeauvilleDemonKlondike strategier

Kabalen med mange navn, 7-kabal, sjuerkabalen, Solitaire, Klondike osv. Dette er den mest kjente, og en av de tidligste kabalene. Men det er langt fra den enkleste. I tillegg til gode kort/kabal kunnskaper er du avhengig av en stor porsjon flaks for å få den til å gå ut.
Allikevel hjelper det godt med noen gode strategier:
  1. Snu det første kortet fra stokken før du begynner. Det gir deg flere muligheter, og en bedre sjanse til å gjøre et rette trekket
  2. Flytt alltid ut en ess eller en toer om du kan det. Kanskje logisk, men i forskjell til f.eks. Fricell er det en stor fordel her.
  3. Opne alltid opp skjulte kort med en gang. Viss du har flere alternative trekk, velg alltid det som gjør at du får snudd et av de skjulte kortene først. Og kan du velge mellom to kolonner med skjulte kort, velg alltid den kolonnen hvor det er flest skjulte kort igjen.
  4. Vent med trekk som ikke er viktige. De beste trekkene er de som gir deg flere muligheter etterpå, eller som gir det muligheten til å snu et skjult kort
  5. Vent med å tømme en kolonne dersom du ikke har konger å legge der. Du tjener ikke noe på det
  6. Viss du kan velge mellom konger å legge i en open kolonne, tenk deg godt om. Skal du legge en sort eller rød konge der ? Et eksempel: viss du har en rød knekt som blokkerer noen viktig kort, må du velge en rød konge, slik at muligheten for å få bort knekten øker.
  7. Om du spiller med muligheter for å snu utslagsbunken og begynne på nytt med den, bør du legge nøye merke til hvilke kort som er der, og rekkefølgen på de. Det hjelper deg mye!
Copied with permission from: http://plrplr.com/32824/winning-strategy-tips-for-the-game-of-freecell-solitaire/