Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Mount OlympusFlow SolitaireCzarinaRegler til kabalen Aunt Mary

Klondike versjon, med en kolonne mindre i bordet, også litt annet oppsett.
Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

I bordet skal det være 6 kolonner, med 6 kort i hver. I første kolonne skal alle kortene være med kortsiden opp, i andre kolonne kun de fem siste, tredje kolonne de fire siste osv. Snu også ett kort til utslagsbunken.

MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver)Regler

Bygg nedover i verdi i bordet, sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte på det nederste kortet i en kolonne, eller en ordnet sekvens. Tomme kolonner fylles med en Konge, eller en ordnet sekvens som starter med en Konge. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken. Du kan ikke snu den og dele ut igjen.


Andre varianter av denne kabalen:

Klondike
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker