Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Solitaire MasterFlorentineDouble Freecell 2Regler til kabalen Athena

Klondike kabal med litt annet oppsett i bordet.
Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Lag til syv kolonner i bordet. Første rad med kortsiden ned, så en med kortsiden opp. Neste ned, og den siste opp. Snu også ett kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Du kan flytte ett og ett kort (nederste i kolonnen), eller en ordnet sekvens. En tom kolonne fylles med en Konge, eller en sekvens som starter med en Konge. Fra stokken kan du velge om du vil legge ett og ett, eller tre og tre kort til utslagsbunken. Du kan snu den og dele ut igjen så mange ganger du vil.


Andre varianter av denne kabalen:

Minerva
Klondikekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker