Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Above and Below SolitaireAces UpCrecentRegler til kabalen Arsenal


Vanskelighetsgrad: 1
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn frem toerene og legg de i hver sin ut-bunke. I bordet har du fire kolonne, del ut ett kort i hver. Så har du to reservebunker. I disse deler du 13 kort til hver bunke, med kortsiden opp. Snu et kort i utslagsbunken, og du er klar.MÅL:

Bygge opp fra 2 til Konge til Ess i hver bunke, du bygger etter farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv).Regler

I bordet bygger du nedover etter motsatt farge-prinsippet (rød-sort). Du kan også "bygge rundt", fra 2-1 til Konge-Dame. Du kan flytte det nederste kortet i en kolonne, eller en ordnet sekvens og det kortet du flytter til passer inn i sekvensen (ett kort høyere og i rett farge). Tomme kolonner fylles først med toppkortet i den første reservebunken. Er den tom, fyller du fra en andre, og blir den tom bruker du hvilket som helst ledig kort. Fra stokken snur du ett og ett kort til utslagsbunken, som du kan snu to ganger.


Andre varianter av denne kabalen:

Canfield
Storehousekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker