Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

BaronessJumping SpiderPatriarchRegler til kabalen Zodiac

en av de eldste kjente kabalene, første gang beskrevet i boken til Lady Adelaide Cadogan som kom i den nittende århundre! Ordet Zodiak stammer fra Astronomiens verden og betyr enkelt forklart en sirkel bestående av 12 inndelinger med 12 tegn i.
Vanskelighetsgrad: 4
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Her skal mange kort deles ut i bordet, så beregn god plass. Del først ut 8 reservebunker, ett kort i hver på midten av bordet (Ekvator). Så skal du dele ut 24 bunker med ett kort i hver bunke (Zodiac) rundt kanten av bordet. For enhelhetens skyld deler vi de ikke ut som en runding med med: 10 kort i øverste og nederste rad, så to kort mellom de to radene helt til venstre, og to kort mellom radene helt til høyre. Ha også plass til stokken og utslagsbunken, som du deler ut ett kort til. I midten skal det være åtte ut-bunker (fire rett over ekvator, fire rett under).MÅL:

De fire øverste ut-bunkene skal bygges opp fra Ess til Konge , en i hver farge (en i Spar, en i hjerter, en i ruter og en i kløver). De fire nederste bunkene skal bygges ned fra Konge til Ess, også det en i hver farge.Regler

Kabalen deles inn i to seksjoner. I den første kan du ikke flytte noen av kortene til en ut-bunke. I denne delen handler det om å få lagt alle kortene fra stokken og utslagsbunken til enten bunkene i bordet (Zodiac), eller til reserven (Ekvator). Blir stokken tom, men det fortsatt er kort i utslagsbunken, kan du snu bunken så mange ganger du vil og dele ut igjen ett og ett kort. I reserven (ekvator) kan du maksimalt ha åtte kort. Fyll på her fra utslagsbunken. I bordet kan du på hver bunke bygge på det øverste kortet i bunken. Du kan bygge både oppover og nedover en i verdi, i samme farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan ikke flytte kort fra en bunke til en annen, kun bygge fra utslagsbunken eller reserven. Når både stokken og utslagsbunken er tom, starter del 2 (klarer du ikke å få plassert alle kortene ut fra stokken, har du tapt). I del 2 handler det nå om å få kortene til ut-bunkene. Kun toppkortet i hver bunke, pluss kortene i reserven kan flyttes ut. Heller ikke her er det mulig å flytte kort mellom bunkene, så du må ha bygd godt i første del for å klare det.


Andre varianter av denne kabalen:


kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker