Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

Will o the WispPuss in the CornerCheopsRegler til kabalen Yukonic Plague

Yukon/Skorpion-kabal med et litt annet oppsett.
Vanskelighetsgrad: 2
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Begynn med å dele ut til 7 kolonner i bordet. Det skal kun være ett kort med kortsiden opp i første kolonne. I kolonne 2 til 7 skal du nå ha to rader med kortsiden ned. Så skal du ha kort med kortsiden opp: 2 i andre kolonne, så 3 i tredje, 4 i fjerde, 5 i femte og tilslutt 6 kort i kolonne 6 OG 7. Resten av kortene (13 stykker) deler du ut i en reservebunke, med kortsiden opp (kun øverste kort synlig).MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i fire ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet kan du bygge nedover i verdi, med sort kort på rødt, rødt på sort. Som i skorpion-kabaler kan du flytte på ett kort (og ta med alle kortene under) selv om de ikke ligger i rekkefølge, så lenge det øverste kortet av de kortene du flytter er en under i verdi og i motsatt farge av kortet du flytter til. En tom kolonne fylles på nytt av en Konge, eller en gruppe av kort som som har en Konge øverst. Her er det viktig å få ut kortene fra reserven så fort som mulig, og få snudd kortene i bordet. Topp kortet i reserven kan enten brukes til å bygge med i bordet, eller å flytte til en av ut-bunkene.


Andre varianter av denne kabalen:

Yukon
Russian Solitairekabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker