Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Utvalgte kabaler fra kabal24.no:

StrongholdBaker`s DozenCalculation SuitRegler til kabalen Wading Pool


Vanskelighetsgrad: 10
Antall kortstokker: 1


Utdeling/klargjøring av kabalen

Alle kortene deles ut til reservebunkene. 8 reserve-kolonner, med 6 kort i hver, og ett kort ekstra i de fire første kolonnene.MÅL:

Målet er å lage fire sekvenser fra Konge og ned til Ess i hver farge (en i spar, en i hjerter osv).Regler

Du kan flytte kort fra reservebunkene til bordet, ikke omvendt. Det er totalt åtte kolonner i bordet, hvor alle starter helt tomme. I bordet bygger du ned i verdi og farge (spar på spar, hjerter på hjerter osv). Du kan flytte på ett og ett kort, eller på en ordnet korrekt sekvens. En tom kolonne fylles med hvilket som helst ledig kort. I reservekolonnene kan du kun flytte på ett og ett kort, enten bygge på en annen kolonne i reserven, eller flytte ut til bordet. En tom kolonne kan ikke bygges opp på nytt.


Andre varianter av denne kabalen:

Wave Motion
kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker