Kabal24.no


Søk på kabal-navn:
Besøk vår bokbutikk!

Finn mange bøker om kabaler.

Kjøp deg en god kortstokk!

Regler til kabalen Upside Down


Vanskelighetsgrad: 5
Antall kortstokker: 2


Utdeling/klargjøring av kabalen

Finn først alle Essene, og legg de i hver sin utbunke. Så skal du dele ut kort i kolonner i bordet, alle kort med kortsiden opp. I alt 10 kolonner, og fra venstre mot høyre skal det være antall kort i hver kolonne: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2. Det skulle bli seende ut som en omvendt pyramide (upside down). Snu også 3 kort til utslagsbunken.MÅL:

Mål er å bygge fra Ess til Konge i hver sin farge i åtte ut-bunker (spar,hjerter, ruter og kløver).Regler

I bordet bygger du nedover i verdi (en om gangen), med rødt kort på sort, sort på rødt. Du kan flytte og bygge med ett og ett kort, eller på en korrekt ordnet sekvens. En tom kolonne fylles med en ledig Konge. Fra stokken snur du tre og tre kort til utslagsbunken. Når stokken er tom, kan du snu bunken og dele ut igjen tre og tre kort så mange ganger du vil.


Andre varianter av denne kabalen:

Thieves of Egypt
Alexandria
Cleopatra
Swiss Patience
Forty Thieves

kabal24.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019
Privacy PolicyTerms of useKontakt ossLinker